Модерната ни материално- техническа база е изградена съобразно европейските стандарти.