Стерилизираните месни и месно-зеленчукови консерви на Ловмийт енд фиш ЕООД са на българския пазар от 1995 година. Модерната ни материално- техническа база е изградена съобразно европейските стандарти. Целият производствен процес се контролира от представители на ДВСК, ХЕИ и колектива на дружеството.

Нашето успешно присъствие на пазара се дължи на асортиментна програма, съобразена с желанията и екуса на потребителя и изпълнена с професионализъм от мениджърския екип и дистрибуторите.